top of page

A jak vnímáte Jógu vy?

Rád bych přeskočil ty povídačky a kulantně zabarvená slovíčka na začátek a dostal se přímo k podstatě věci :) Navíc píši, jak mi to chodí, nevymýšlím básničky. Každý vnímáme totiž jógu jinak, což je na jednu stranu krásné. Jako druhá polarita mě pak ale napadá otázka:


"Jsme schopni vnímat jógu jako celek?"

Co to slovo vlastně znamená? Jóga ... Když jej zadáte do vyhledávače, vyplivne to na vás spoustu slovíček a definic a ještě k tomu v cizím jazyce. Význam slova samotného je odvozen od slova Yogah, příhodněji Yuj či Jho. V nejbližším českém překladu lze konstatovat, že se vždy jedná o jakési spojení, sjednocení, obnovení. Splynutí či sjednocení individuálna s kolektivnem, např. vašeho vědomí s kolektivním vědomím, vás samotných s vaší podstatou nebo také spojení těla a mysli. Těchto derivátů je nespočet. Než abychom se v tom zamotali a vysvětlovali, co je naší podstatou, vystačíme si prozatím s tím, že jóga něco spojuje. Tato teze vyhovuje všem védským spisům, Bhagavad-Gítě i Patanjaliho Jóga sutrám. Takže, jóga něco spojuje."Co ta jóga teda spojuje?"

Záměrně se nyní budu vyhýbat benefitům jógy apod., abychom se drželi podstaty. Tentokrát podstaty jógy. Možná mojí podstaty, která chápe jógu tímto způsobem. Takže je to moje podstata, která se spojila a splynula s podstatou jógy.


Když občas položím otázku:"Proč chodíte na jógu?" a 90% konstatuje, že si jde zacvičit, aby ... Následuje spousta benefitů. Což je naprosto super a dokonce nenásleduje žádné "ale". Je to boží. Vědomě jdeme cvičit. Děje se toho ale víc? Třeba na nevědomé úrovni? Ano. A právě uvědomění si toho nevědomého, to je jóga. Uvědomit si sebe a ji jako celek. To by vydalo na samostatný článek. Jít cvičit, to je jen zlomkem toho, co vám jóga nabízí. Postupně se mi zhmotňuje následující stupnice, anglicky nazývaná "8 limbs of yoga", česky osmi stupňová jógová stezka či cesta. No ... suma sumárum je popsáno několik stavů vědomí, které následně vedou k jednotě. Všeobecné jednotě. Je to stav vědomí, tzn. že my máme možnost se vědomě rozhodnout činit a konat dle jógy jako celku. A tady je: 1. Yama

 2. Niyama

 3. Asana

 4. Pranayama

 5. Pratyahara

 6. Dharana

 7. Dhyana

 8. SamadhiYama - naše jednání vůči ostatním, společnosti

 • pravdomluvnost

 • nenásilnost

 • čestnost (nekrást, apod.)

 • mravnost, umírněnost (plýtvání energie)

 • bez závislostí na věcech (občas volně překládáno jako "bezmajetnost", ale to je zavádějící)

Nyama - naše činy vedoucí k vývoji našich duchovních hodnot

 • čistota (očistit naše srdce a mysl od všeho škodlivého)

 • být šťastný s tím, co již mám (neznamená, že nemůžu mít víc)

 • občas vykročit z naší komfortní zóny, což posiluje naši vnitřní sílu

 • samo studium (knih i sám sebe)

 • odevzdání se (věřit a tzv. "jít s proudem", ale ne jako ovce, ale činit a tvořit)

Asana - to je to naše cvičení, vychází z klasické hatha jógy a jejích zásad

Pranayama - vědomá kontrola dechu pomocí technik

Pratyahara - kontrola našich smyslových orgánů

Dharana - koncentrace, kontrola našich emocí, což nám dává klid a mír, stabilitu

Dhyana - meditace, osvobozuje od času a místa, učí nás žít v přítomnosti

Samadhi - stádium naprosté blaženosti, míru a uvědomění


Tohle je kompletní jóga balíček, který se snažím žít a taky vám předat, jakmile vidím, že je to žádáno. Je to příručka na šťastný život, o jejíž kapitolách by se dalo sáhodlouze polemizovat do nekonečna. Proto jde polemika stranou. Tohle jsou fakta, která byla vytesána do jeskyních maleb, přemalována na kamenné destičky a pak to někdo přizpůsobil dnešní době a pověsil na internet. Věřme, že podstata zůstala zachována. A ano, jsou to v podstatě zásady, které se praxí a opakováním stanou naší podstatou, každá postupně odemyká tu další. K čemu to je? No mně to hodně pomohlo, když jsem nevěděl co se svým životem a kudy dál. A pomáhá stále, je to proces transformace, je to cesta, jejíž konec a cíl pozbývá úplně význam.Tento článek nezaručuje, že po přečtení splynete v jedno jsoucno, budete povlávat metr nad zemí, ale při troše vůle vám umožní mít rád sám nebo sama sebe.


Takže zbývá se už jen rozloučit nějakým moudrem. Dřív jsem rád používal jedno staré ostřílené klišé, použiji ho i nyní, i když jeden slavný český jóga lektor Vašek takto nazval svou knihu.


"Žijte jógu."
74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vděčnost

Comments


bottom of page