top of page

afirmace

věty, které opakováním posilujeme, aby se zachytily v našem podvědomí, staly se našim vnitřním přesvědčením a pozitivně stimulovaly náš život

agni

vnitřní oheň, jeden z elementů

apana

centrum, kde tělo shromažďuje to, co má odejít ven

ásana

fyzické pozice těla, původní význam je "sed"

bandha

energetické zámky našeho těla, slouží k udržení či propojení energie uvnitř

čakra

energetická místa podél naší páteře

drishti

bod našeho soustředění (vnitřní nebo vnější), upření zraku, pohled na nehybný bod používající se při ásanách

guru

ten, kdo nás vede za světlem, chcete-li učitel, mentor

gyan mudra

gesto prstů na dlaních, spojený palec s ukazovákem, ostatní prsty u sebe a proplé, dlaně vytočené nahoru

mantra

slovo, zvuk, slabiky mající určitou vibraci, jenž má schopnost přesáhnout a transformovat naši mysl

meditace

stav bez myšlenek, klidná a bdělá mysl (také "dhyana" = spojení či komunikace mezi námi a objektem meditace, předchází jí koncentrace)

mudra

gesto pomocí rukou, tváře či celého těla sloužící k usměrnění toku energií v našem těle

namaste

forma pozdravu a poděkování všem kolem sebe

Óm

mantra obvykle sloužící k otevření lekce, považuje se za prvotní zvuk vesmíru

pozdrav slunci

asi nejznámější sestava jógových pozic, potkáte se s různými variantami, poprvé popsán v r. 1924

prána

jedna z forem energií, jenž náš udržuje při životě, používá se i jako skupinové označení pro všechny tyto formy životadárné energie

pranayama

práce s dechem vědomě expandující naši pránu

sadhana

naše jógová praxe

sankalpa

záměr vtištěný do praxe, obvykle na úvod lekce, pozitivní afirmace

sutra

aforismus, nejznámější jsou Patanjaliho sutry popisující jógu

šavásana

pozice mrtvoly v leže, ve které relaxujeme, obvykle ke konci praxe

tadásana

pozice hory ve stoje

yogi

adept jógy

EXISTUJE MNOHO CEST JÓGY

Jóga nabízí několik způsobů, jak dosáhnout jejího cíle a očistit mysl. Opět jen velmi obecně:

Jnana jóga (džňána)

hledání skutečného vědění, naslouchání učiteli, reflexe, diskuse, četba knih a vzdělávání se, vše vede k uvědomění si, že vše se ukrývá uvnitř nás

Bhakti jóga

služba tomu nejvyššímu Bohu, jenž je zdrojem vědění a vede nás, věříme ve vyšší princip

Mantra jóga

recitace a zpěv manter, které nám byly přiděleny učitelem

Raja jóga (rádža)

tzv. královská jóga popisující 8 stupňů jógy (kompletní praxe), vede nás k sebepoznání, koncentraci a uvědomění

Karma jóga

karma = akce, neměli bychom tedy být ovlivněni výsledky našich činů, blahosklonná služba všem, bez očekávání odměny

Hatha jóga (11.-12. st.)

označována také jako "jóga síly", cílem je očistit naše tělo, mysl a umožnit práně vstoupit do centrálního energetického kanálu a spojit energie

Ashtanga jóga (20. st.)

systém jógy Patthabiho Joise, který ji přebral od Krishnamacharyi, ucelený systém rozdělených do sérií propojující ásany a dech (vinyasu), metodá nová, systém ovšem tradiční

Níže uvádím slovníček pojmů, se kterými se můžete na běžné lekci setkat. Uvádím je velmi ze široka, pro obecnou představu. Stejně tak přikládám i několik druhů jógy. Pojmy vychází ze sanskrtu, starověkého jazyka, a psanou diakritiku jsem vynechal.

bottom of page